Chuyên mục: Dây cáp quang

Chất xơ

Khoảng 10 tỷ bit kỹ thuật số có thể được truyền mỗi giây dọc theo một liên kết sợi quang trong mạng …