Tháng: Tháng Một 2019

PHÂN LOẠI ĐỒNG HỒ CHRONOGRAPH

     https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-563dc-1av-vo-va-day-kim-loai-ma-ion-mau-den-diem-ma-vang-hong https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-559gy-1av-vo-va-day-deo-kim-loai-ma-ion-xam-chong-nuoc-100m https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-563gy-1av-vo-va-day-kim-loai-ma-ion-xam-chong-nuoc-100m     CHRONOGRAPH – THUẬT NGỮ chỉ khả năng bấm giờ của ĐỒNG HỒ ✦      …