Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Nộp tiền điện qua thẻ ATM

Hòa nhập vào xu hướng cải tiến và phát triển của xã hội, đều hình thức giao dịch tiền càng ngày càng được phổ biến thoáng rộng. phần nhiều thông qua số đông giao dịch như: Internet, Mobile, ATM, …